Wanneer u de ontvangen reclamefolders of huis-aan-huisbladen niet wenst te ontvangen dan kunt u
dat kenbaar maken door één van de hieronder afgebeelde sticker goed zichtbaar op uw brievenbus te plakken.

Deze stickers zijn verkrijgbaar bij uw gemeente of via telefoonnummer 0900-2025095 (0,25euro/min).
Meer uitleg over deze stickers en de reclamecodecommissie vindt u onder de knoppen:

Link
└ VOR